அதர்வ வேத மந்த்ரங்கள்

அதர்வ வேத மந்த்ரங்கள்
காண்டம் – சூக்தம் – மந்த்ரம்
1 1-1-5 153
2 1-9-71 207
3 72-102 230
4 101-142 324
5 143-173 376
6 174-215 454
7 216-433 286
8 434-443 263
9 444-453 313
10 454-463 350
11 464-473 313
12 474-475 304
13 476-482 188
14 483-485 136
15 486-502 220
16 503-511 101
17 512 30
18 513-516 283
19 517-588 459
20 589-731  958
மொத்தமான அதர்வ வேத மந்த்ரங்கள் 5977
சூக்தத்தின் தலையங்கமானது கூறப்படும் பொருளைக் குறிப்பதாகும். தனியாகக் காணப்படும் பெயர்கள், அதற்குரிய தேவர்களையும், இருடிகளையும் குறிப்பனவாகும்.

Posted in அதர்வண | Leave a comment

பூர்வார்சிகம் கண்டங்களைத் தழுவியது.

பூர்வார்சிகம் கண்டங்களைத் தழுவியது.
மஹா நாம்னியார்சிகம்
பஞ்ச புரீஷா பதங்கள்
கண்டங்கள்
பிரத்யேக கானங்கள்
முழுவதுமான ஸாம மந்த்ரங்கள் – 65
கானங்கள் – 264
ஊஹ கானம் என்பது சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்றவாறு பிரயோகித்துப் பயன்படுத்தத் தொகுத்துள்ள கானங்களைக் குறிப்பிடுவதாகும். இம்முறையில் ஏனைய கானங்களைப்போல பூர்வார்சிக, மற்றும் உத்தரார்சிக மந்தரங்களைத் தொடர்ச்சியாக அனுசரிக்காத முறையாகும்.
உதாரணமாக, ஊஹகானத்தின் முதற் கானம் 97ம் கண்டத்தில் ஆரம்பமாகாமல் 99ம் கண்டத்தில் ஆரம்பமாகலாம்.
ஊஹ கானம் – ஏழு பர்வங்களாகும்.
(ஸாம வேதம்)

Posted in சாம வேதம் | Leave a comment

யஜுர் வேதத்தில் தேவர்கள்

யஜுர் வேதத்தில் தேவர்கள்
1. அக்னி
2. இந்த்ரன்
3. சூர்யன்
4. விஷ்ணு
5. சோமன்
6. மருத்துக்கள்
7. புவி
8. ஜலம்
9. உஷை
10. வருணன்
11. ருத்ரன்
12. ஸரஸ்வதி
இவர்களே முதன்மை பெறும் தேவர்களாவர்.
தேவர் என்ற சொல் பொதுவாக நமக்கு உதவும் புருஷன் மற்றும் நாங்கள் பயன் பெறுகின்ற நல்ல பொருட்களையும் அடக்குவதாகும்.
சில வேளைகளில் கண், காது, மூக்கு ஆகியவைகள் கூடத் தேவர்கள் ஆகும் சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன.

Posted in யஜுர | Leave a comment

இருக்கு வேதம் 1.1.12

அக்னியே! சுத்தமான ஒளியுடன் பிரகாசமாகி, சகல தேவ அவிர்ப்பாகங்களோடும் உள்ள நீங்கள் எங்களுடைய இந்த ஸ்தோமத்தினால் இன்பமாக்குங்கள். – இருக்கு வேதம், முதலாவது மண்டலம், 12 அக்னி, மேதாதிதி – காண்வன்(1.1.12)

Posted in இருக்கு | Leave a comment

மந்த்ரங்கள்

மந்த்ரங்கள்
அதர்வ வேத மூல ஸம்ஹிதை இருபது காண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.
இவைகள் மீண்டும் பிரபாடங்களாகப் பகுக்கப்பட்டன.
இவைகளை மீளவும்
அனுவாகங்கள்
சூக்தங்கள்
மந்த்ரங்கள்
என்றிவ்வாறு தொகுத்துள்ளனர்.
இங்கே சூக்தத்தின் முடிவிலே மூன்று வகை இலக்கங்கள் காட்டப்படுகின்றன. இவை மூல ஸம்ஹிதையின் – காண்டம், சூக்தம், மந்த்ரம், ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுபவைகளேயாம்.
இவற்றின் தொகை விபரம் தனியாகத் தரப்படுகின்றது.
(அதர்வ வேதம்)

Posted in அதர்வண | Leave a comment

வேய கானம்

வேய கானம்
இது பிரகிருதி என்றும் கூறப்படும்.
இதன் பாகங்கள்
17 ப்ரபாடங்கள்
ஆக்நேயம்
ஐந்திரம்
பாவமானம்
இது பூர்வார்சிக முதலாம் கண்டத்திலிருந்து 56 ம் கண்டம் வரையிலானது.
ஸாம மந்த்ரங்களைத் தழுவியது.
ஒரு ஸாமனுக்கு – ஒரு கானம், பல கானங்கள்
மூல ஸாம மந்த்ரங்கள் 585, கானங்கள் 1197
ஆரண்ய கேயகானம், ஆரணம் எனவும் அழைக்கப்படும்
இவை காட்டில் இசைக்கப்படுபவைகளாகும்.
அமைதியில் அறிந்து கொள்ளப்படும் விடயங்கள் ஆகும்.
இதன் பிரிவுகள் – 6 ப்ரபாடகங்கள், அரைப் ப்ரபாடகங்கள்
மற்றொரு பகுப்பு
1. அர்க்க பர்வம்
2. த்வந்த்வ பர்வம்
3. விருத பர்வம்
4. சுக்ரிய பர்வம்
(ஸாம வேதம்)

Posted in சாம வேதம் | Leave a comment

யஜுர் வேதம் – தலைப்புகள்

யஜுர் வேதம் – தலைப்புகள்
ஆதி மூல வேதத்தில் தலைப்புகள் காணப்படுவதில்லை. பிற்காலத்தவரே தலைப்புக்களை இணைத்துள்ளனர். அனுவாகங்களுக்குத் தலைப்புக்கள் வழங்க முயல்வது கடினமான பணியாகக் கருதப்படுகின்றது.
ஒரே அனுவாகத்தில் பல வேறுபட்ட விஷயங்களைக் காணலாம். ஒரே மந்திரத்தில் பல வேறு விஷயங்கள் தெளிவாக்கப்படும். ஒரு சொல்லிற் கூட உலகம் முழுவதுமே நிறைந்திருக்குமாம்.
இவற்றை விட ஆண், பெண், ஒன்றன் பால், பலவின் பால், ஒருமை, பன்மை, தன்மை, முன்னிலை, படர்க்கை, இறந்த காலம், நிகழ் காலம், எதிர் காலம், கர்த்தா, கர்மா, க்ரியை, அனைத்துமே மலர்ந்தும், மறைந்தும், இணைந்தும் பிரியலாம்.
பண்டைய நாட்களில் பெரும் மேதாவிகள், ஒரு வேத மந்த்ரத்தைப் பல ஆண்டுகளாகத் த்யானம் செய்தும், அதன் பின்னரும் தங்களுக்கு அது சரியாகப் புரியவில்லை என்றே சொல்வார்களாம். அப்படியானால் சகல மந்த்ரங்களுக்கும் தலைப்புக்கள் வழங்குவதில் எவ்வளவு கடினமாக இருக்கும் என்பதை உணரலாம்.

Posted in யஜுர | Leave a comment

அனைத்து மாயைகளும் விலகிப் போகட்டும்.

அனைத்து மாயைகளும் விலகிப் போகட்டும்.
அக்னியே! என்னுடைய இந்தச் செயலினால், சங்க்ராமங்களிலே சூரர்களாக உள்ள இந்த மனிதர்கள் அசுரர்களின் அனைத்து மாயைகளும் விலகிப் போகட்டும். – இருக்கு வேதம், முதலாம் மண்டலம், 1.அக்னி, 1. மதுச்சந்தண வைஸ்வாமித்ரன்,(1.1.11)

Posted in இருக்கு | Leave a comment

அதர்வ சிரௌத் சூத்ரங்கள்

அதர்வ சிரௌத் சூத்ரங்கள்
வைதான சூத்ரம்
கௌசிக சூத்ரம்
இவற்றுக்கான ஐந்து கல்ப சூத்ரங்கள்
1. நக்ஷத்ர கல்பம்
2. சாந்தி கல்பம்
3. விதான கல்பம்
4. ஸம்ஹிதா கல்பம்
5. ஆங்கீரஸ கல்பம்
இவற்றை விட மேலும் 75 சிரௌத நூல்கள் இருந்தனவாம்

Posted in அதர்வண | Leave a comment

ஸாம வேத கானம்

ஸாம வேதம் அனைவருடைய மனங்களிலும் பதிய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலேயே ஸ்வரங்களுடன் இணைந்த கானங்களைப் பாடல்களாக எமது முன்னோர்களான ஆதி ரிஷிகள் செய்துள்ளனர்.
இவைகள் நான்கு பிரிவுகளாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. வேய கானம்
2. ஆரண்ய கேய கானம்
3. ஊஹ கானம்
4. ஊஹ்யம்

Posted in Spiritual, சாம வேதம் | Leave a comment